Vítejte na oficiálních stránkách Chudíře

Obec Chudíř je začleněna územně pod okres Mladá Boleslav a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Mladá Boleslav. Obec Chudíř se rozkládá asi patnáct kilometrů jihovýchodně od Mladé Boleslavi. Úředně žije v katastru této menší vesnice zhruba 210 obyvatel.

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště, knihovna, klub, obchod se smíšeným zbožím a hostinec. Taktéž v obci působí aktivní skupiny SDH Chudíř, MS ČČK, Rybářský spolek "Petrův zdar" a spolek maminek. V obci se nachází Mateřská škola Chudíř.

Vesnice Chudíř leží v průměrné výšce 240 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1318. Celková katastrání plocha obce je 312 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesátpět procent. Lesy zabírají şişli escort pouze kolem jedné desetiny katastru obce.

Upozornění

Obec nemá zájem o žádnou elektronickou prezentaci na jakémkoli databázovém vyhledávacím serveru. Jakékoli faktury budou vraceny zpět, pokud u nich nebude přiložena objednávka.


Poslední vložené články:
a. Novinky

Mažoretky v Dobrovici

 a. Novinky

Smetanovy Jabkenice na Loučeni

 a. Novinky

Pouť v Charvatcích

 a. Novinky

Internet - optika

 Vážení spoluobčané,

 
s radostí Vám oznamujeme, že společnost Dragon Internet a.s. a FIBERNET, a.s. plánují na podzim tohoto roku v celé naší obci vybudovat infrastrukturu pro optický internet.
 
Optické připojení nabízí výrazně vyšší rychlost přenosu dat a vyšší stabilitu a spolehlivost připojení, protože je odolné vůči povětrnostním vlivům.
 
Optická přípojka bude zavedena do všech domů a bude zakončena optickou zásuvkou. 
 
Náklady spojené s tímto rozvojem ponesou obě tyto společnosti. To, zda možnost připojení se na optiku využijete nebo ne, nemá na bezplatné vybudování přípojky vliv.
 
Při realizaci tohoto projektu Vás prosíme o spolupráci s pracovníky uvedených firem, kteří již nyní budou oslovovat majitele domů. 
 
S jakýmkoliv dotazem ohledně realizace se můžete obrátit na tyto kontaktní osoby: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------a. Novinky

Zápis do MŠ Chudíř

 Mateřská škola Chudíř, příspěvková organizace

Chudíř 16, 294 45 Jabkenice, IČ 71294210, telefon +420 601 355 922

 

 

Zápis do Mateřské školy Chudíř,

příspěvkové organizace, pro školní rok 2024/2025 proběhne v pondělí

 

6. května 2024 v 1. patře v malé třídě v budově mateřské školy

od 14.45 do 16.00 hodin

 

 

Dokumenty potřebné k zápisu

 

·         Žádost o přijetí dítěte Formulář je ke stažení na www.skolkachudir.cz, pod záložkou „zápis“, případně ho lze osobně vyzvednout ve škole.

·         Potvrzení lékaře o splnění povinnosti očkování. Formulář potvrzení lékaře je součástí Žádosti o přijetí dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do mš je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Dítěte, pro které platí povinné předškolní vzdělávání se tato podmínka netýká. 

 

Děti budeme přijímat na základě těchto kritérií:

·         Děti, které do 31.8.2024 dosáhnou věku pěti let a děti starší, pro které je předškolní vzdělávání povinné, s trvalým bydlištěm v obcích Chudíř a Jabkenice

·         Děti s trvalým bydlištěm, v případě cizinců místem pobytu, v obcích Chudíř a Jabkenice podle data narození, od nejstaršího po nejmladší.

·         Všechny ostatní děti seřazené dle data narození, od nejstaršího po nejmladší.

 

Mateřské školy jsou zřizovány pro děti zpravidla od tří let. Ke dni nástupu do MŠ má být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny vyvěšením na okně Mateřské školy Chudíř dne 27.5.2024 od 9,00 hodin a také na webových stránkách školy.

 

Jana Ottová, ředitelka školya. Novinky

Nová zelená úsporám

 a. Novinky

Zájezd do Polska

 P O Z V Á N K A

 

OÚ Chudíř a MS ČČK Chudíř pořádají

v sobotu 13.4.2024 jarní zájezd do Kudovy Zdroje v Polsku

 

Program: návštěva trhů, procházka do lázní a lázeňské kolonády,

individuální program

Odjezd: 6.00 hod. z Chudíře od hospody a autobusové zastávky

Odjezd domů : dle dohody,

cestou zpět zastávka ve Dvoře Královém nad Labem

Cena : doprava pro obyvatele Chudíře, chataře a chalupáře zdarma,

ostatní 250 Kč

Závazné přihlášky co nejdříve u pí Rakušanové

na tel. čísle 721 143 144.a. Novinky

Velikonoční zábava

 a. Novinky

Zápis do ZŠ Loučeň

 INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

 

A/ Organizace zápisu

Termín :   řádný  - 10.4.2024  od 14 do 18 hodin

                 náhradní - 17.4.2024  od 14 do 16 hodin (pouze ve výjimečných případech,  

                 z důvodu onemocnění dítěte v řádném termínu)

Místo :     budova ZŠ a MŠ Loučeň, první patro

 

Zápis proběhne prezenční formou za účasti zákonného zástupce a dítěte. V případě, že zvolíte možnost zápisu bez účasti dítěte, je nutné se dostavit osobně s potřebnými dokumenty.

Zapisujeme děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.                                                                   

K zápisu se dostaví i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají povolený odklad školní docházky o jeden rok.

Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese:

·         rodný list dítěte

·         platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz)

·         vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit v době zápisu:

·         vytištěnou a vyplněnou žádost o odklad školní docházky

·         doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

·         doporučení odborného lékaře (pediatr, psychiatr)

Pokud došlo na základě soudního rozhodnutí k úpravě rodičovských práv biologických rodičů či ke změně zákonných zástupců, je třeba tuto skutečnost doložit (např. kopií rozhodnutí příslušného soudu). Jinak se automaticky předpokládá, že zákonní zástupci vystupují v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky ve shodě.

Formuláře Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádosti o odklad školní docházky jsou k dispozici na webových stránkách školy, v části Ke stažení. Pokud nemáte možnost je vytisknout, budou k dispozici přímo na místě zápisu.

Vzhledem k očekávanému velkému počtu zapisovaných dětí žádáme, abyste využili celé doby zápisu; přijít můžete kdykoliv v jeho průběhu, nejdéle v 17.30.

V případě zájmu je možné se předem objednat na určitou dobu. V tomto případě mě kontaktujte na mailu:  mikolasova@zs-loucen.cz. Zde vám ráda zodpovím i případné dotazy.

 

Těšíme se na vás!

                                                                                                      Mgr. Lenka Mikolášová

 

B/ Kritéria přijetí

Pro školní rok 2024 / 2025 se předpokládá poměrně vysoký zájem rodičů o přijetí svých dětí do 1. ročníku. Přesná čísla budou známa až po společném jednání zřizovatele, vedení základní školy a starostů okolních obcí (první polovina března). Poté bude rozhodnuto, zda se využije možnosti otevřít dvě paralelní 1. třídy za předpokladu splnění všech podmínek ze strany MŠMT. V případě otevření pouze jedné 1. třídy nesmí počet žáků překročit 30.

 

Žáci do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 budou přijímáni podle těchto kritérií:

  1. Žáci s místem trvalého pobytu (případně pobytu) ve školském obvodu ZŠ a MŠ Loučeň, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do Základní školy a mateřské školy Loučeň a byl jim povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
  2. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Loučeň, Ke Škole 381. V případě zájmu překračujícího maximální kapacitu MŠ, bude rozhodnuto losem.
  3. Pokud nebude využita maximální kapacita (po uplatnění bodu 1. a 2.), může škola přijmout i žáky z jiných školských obvodů na základě dohody mezi zřizovatelem školy a starosty okolních obcí.

 

                                                                                                          Mgr. Zdeněk Kubálek, ř.š.

 

 a. Novinky

Ordinace Semčice

 index | 1-10 | následující | Celkem 546 článků


Hlášení rozhlasu
Novinky na Úřední desce OÚ
Krátké textové zprávy
Krám
Krám je od 12.12.2017 minimálně do 22.12. 2017 zavřen z důvodu nemoci.

Učitelka do MŠ
MŠ Chudíř hledá učitelku s nástupem od 09/2017, více na úřední desce.

Elektrický proud
V pondělí 29.8.2016 nepůjde elektrický proud.

Starší zprávy
Kontaktní informace

Obecní úřad Chudíř
294 45 Chudíř 16
Telefon:
+420 733 436 966
e-mail: chudir@seznam.cz

Úřední hodiny:
čtvrtek 17.00 - 18.00 hodin

Starosta: Michal Vitmajer
Místostarostka: Zuzana Sluková

Bankovní spojení:
číslo účtu: 30927181/0100

Vyhledávání firem v naší obci
Ziveobce.cz
Předpověď počasí

Počasí
Předpověď pro: Chudíř

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz