Vítejte na oficiálních stránkách Chudíře

Obec Chudíř je začleněna územně pod okres Mladá Boleslav a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Mladá Boleslav. Obec Chudíř se rozkládá asi patnáct kilometrů jihovýchodně od Mladé Boleslavi. Úředně žije v katastru této menší vesnice zhruba 210 obyvatel.

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště, knihovna, klub, obchod se smíšeným zbožím a hostinec. Taktéž v obci působí aktivní skupiny SDH Chudíř, MS ČČK, Rybářský spolek "Petrův zdar" a spolek maminek. V obci se nachází Mateřská škola Chudíř.

Vesnice Chudíř leží v průměrné výšce 240 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1318. Celková katastrání plocha obce je 312 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesátpět procent. Lesy zabírají şişli escort pouze kolem jedné desetiny katastru obce.

Upozornění

Obec nemá zájem o žádnou elektronickou prezentaci na jakémkoli databázovém vyhledávacím serveru. Jakékoli faktury budou vraceny zpět, pokud u nich nebude přiložena objednávka.


Poslední vložené články:
a. Novinky

Ordinace Semčice

 a. Novinky

Taneční Dobrovice 2024

 

 https://dobrovice.cz/tanecni/ms-45915/p1=45915a. Novinky

Výběrové řízení - Městys Loučeň

 Městys LOUČEŇ

Za Poštou 97
289 37 Loučeň
IČ 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou@loucen.cz
Městys Loučeň vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa :
Zaměstnanec městyse
Stabilní zaměstnavatel nabízí zajímavou nestereotypní pracovní náplň v oblasti zabezpečování potřeb obce, veřejnosti a správy majetku obce.
Místo výkonu práce: městys Loučeň (Loučeň, Patřín, Studce, Studečky)
Pracovní poměr: Na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, nástup možný od 1.3.2024, případně dle dohody
Pracovní úvazek:          Plný - 40 hodin týdně
Platové zařazení dle Zákona č, 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příslušný plat. tarif a stupeň, dle vzdělání a odpracované praxe) Co vám můžeme nabídnout  příspěvek na stravu příspěvek FKSP na dovolenou/rekreaci, příspěvek na kulturu  peněžní dary při životních výročích... atd.  příspěvek na penzijní připoj ištění  dovolená 5 týdnů  zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty  příjemný kolektiv  možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace  moderní komunální techniku a vybavení potřebné pro zajištění úkolů v uvedené pracovní pozici rozmanitou pracovní činnost s viditelným výsledkem Vašeho odvedeného výkonu Pracovní náplň:
* údržba veřejné zeleně, veřejného prostranství (sekání a úklid travnatých ploch v obci průklest, zmlazení popř. likvidace křovin, péče o vysazené rostliny jako zalévání, pletí a další činnost související s péčí o veřejnou zeleň hrabání a úklid listí, úklid popadaných větví po vichřici či bouřce)  zametání chodníků a znečištěných komunikací pomocí komunální techniky i ručního nářadí  sběr odpadu v intravilánu a extravilánu obce průběžně celý rok kontrola kontejnerů se separovaným odpadem (jejich plnosti) a úklid okolo stanovišť likvidace černých skládek na obecních pozemcích údržba vozového parku a zemědělské techniky  zimní údržba zpevněných ploch
(odklízení sněhu na chodnících , plochy před veřejnými budovami a autobusovými zastávkami atd )  ostatní práce dle potřeb a pokynů zaměstnavatele
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
Požadujeme:
* znalost českého jazyka (ústní i písemný projev)
* střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem
* věk minimálně 18 let
* řidičský průkaz skupiny B, T
* manuální zručnost a chuť pracovat
* časová flexibilita
(v případě nutnosti občasná práce o víkendech, dle aktuálních potřeb)
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
organizační schopnosti
samostatnost, důslednost v práci
Výhodou bude, pokud budete umět:
 obsluhovat technické vybavení jako je křovinořez, motorová pila  praxe v oboru
K písemné přihlášce doložte:
strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
kopii řidičského oprávnění
podepsaný souhlas s nakládáním s osobními údaji dle Zákona. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Podepsanou písemnou přihlášku s výše uvedenými doklady doručte do 20. 02.2024 na adresu (rozhodující je datum doručení) do 15.00 h, Městys Loučeň
Za Poštou 97
289 37 Loučeň
„ Výběrové řízení : údržba zeleně městyse- neotevírat. ” osobně na podatelnu městyse Loučeň nebo poštou na výše uvedenou adresu. Upozornění pro uchazeče:
Neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, nemohou být do výběrového řízení zařazeny.
Způsob výběru uchazeče:
 uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Po skončení osobních pohovorů bude výsledek písemně oznámen uchazečům (do 3dnů).
 vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, případně nevybrat žádného uchazeče  možnost vícekolového výběrového řízení (praktická zkouška odborných znalostí a zručnosti) oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na elektronické úřední desce městyse, na webové stránce obce www.loucen.cz , přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697.
Bližší informace k pracovní pozici podá starostka — Marta Peterková - 325 585 283


V Loučeni        Marta Peterková dne 5.2.2024 starostka


SDH Chudíř

Ples SDH Chudíř

 a. Novinky

Nebezpečný odpad

Chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

 

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

- elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory, sekačky, mikrovlnné trouby a zářivky bez obalu pouze zářivkové trubice. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované

- olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené

- drobné baterie a monočlánky

- lepenka, azbest, asfalt a pneumatiky nebereme

- plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme (toto není nebezpečný odpad)

 

Podmínky odvozu:

1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude připraveno v danou hodinu na místě. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu. V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka, nebude žádná čekací doba!

2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.

3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!

4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

 

 

 

Termín svozu ve Vaší obci je určen na 24.3.2024 v 8.30 h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:a. Novinky

Zdravotní dokumentace - Semčice

 Dobrý den,

oznamuji vám, že dokumentace klientů, kteří se zatím nezaregistrovali k jinému lékaři, byla právě odvezena do archivu Krajského úřadu Středočeského kraje. Bude tam uložena do doby než si ji vyžádá lékař nebo klient, až se u něho nově zaregistruje. Snažte se vysvětlit občanům, že se nejedná o žádnou tragédii. Věřte, že jsem si dala velkou práci s tím, abych připravila vše tak, aby úřednice v archivu měla co nejjednodušší práci s vyhledáním konkrétní dokumentace (včera od 17:00 do 2:45 hod. a dnes od 7:00 do 10:30 jsem nedělala nic jiného). Dostala aktuální seznam všech klientů a podle něho jejich dokumentaci. Má ji podle abecedy narovnanou v označených krabicích, z nichž to ona bude rovnat do šuplíků k tomu určených. Až si ji lékař vyžádá, celou ji vloží do obálky a pošle mu ji.

Přikládám vám do přílohy žádost k předání dokumentace. Je orazítkovaná názvem firmy, pod kterým bude v archivu k dohledání. Tyto žádosti vytisknu a nechám je volně ložené v čekárně, aby starší spoluobčané nebyli ve stresu, že musí něco hledat na počítači.

Paní archivářka má opravdu plné ruce práce, neboť letos končí více lékařů, a proto potřebuje mít na žádosti správné údaje. Lidé jsou schopní ji nahlásit jméno lékaře, který už dávno neordinuje a ona pak dokumentaci těžko vyhledává a zdržuje ji to. Děkuji za pochopení.

K registraci u nového lékaře je dobré, když si klient rovnou přinese tento tiskopis žádosti, protože lékař nemusí vědět jak si dokumentaci vyžádat a je pro něho časově náročné si informace zjišťovat a hledat po internetu.

Hezký den.

H. Horákováa. Novinky

Nová ordinace MUDr. Křížka v Nymburku

 Dobrý den,

v nové ordinaci u MUDr. Křížka, začínáme registrovat pacienty k 1.3.2024. Ordinace bude umístěna v poliklinice Městské nemocnice Nymburk, Na Valech. Kontakt zatím nemám k dispozici. Určitě ho seženete koncem února v recepci Městské nemocnice Nymburk. Já tam nastupuji k 1.2. a budu ordinaci postupně zařizovat. Pan doktor je v nemocnici zaměstnán už teď, ale nyní absolvuje stáže a praxi na různých odděleních, potřebné k atestaci. V březnu budou probíhat registrace a pan doktor bude pracovat na interně. Když se vyskytne nějaký akutní zdravotní problém, tak mu zavolám a on přijde, aby pacienta vyšetřil a ošetřil. Od 1.4. už bude v ordinaci i on a budeme dělat vstupní prohlídky a už normálně ordinovat.

Hezký den.

H. Horákováa. Novinky

Ordinace Semčice

 Dobrý večer,

protože se mě klienti často ptají, co bude s jejich dokumentací, když se nestihnou přeregistrovat než ji předáme na kraj, tak jsem dnes hovořila s paní Bc. Vilímovou z odboru zdravotnictví krajského úřadu. Poučila mě o žádosti o předání zdravotní dokumentace, jak ji správně vyplnit  a jak ji nejlépe poslat.  V příloze vám posílám vzory žádosti o předání zdravotnické dokumentace s instrukcemi pro klienty a žádosti bez popisků k vytištění. Jinak jsou ke stažení na webovkách krajského úřadu v odboru zdravotnictví. Po registraci u nového lékaře může žádat o předání dokumentace sám klient a nebo lékař, ke kterému se zaregistroval. Proto jsou žádosti dvě. Ta pro lékaře navíc obsahuje souhlas klienta s předáním dokumentace, který musí podepsat. Čili při registraci se klient s lékařem domluví, kdo z nich si dokumentaci vyžádá. Pokud bude žádat lékař, musí mu pacient podepsat souhlas.

Dále mě upozornila na to, aby klienti do kolonky s dotazem u koho byla jejich dokumentace vedena nepsali jméno lékařeale název firmy, která byla majitelem ordinace, protože oni mají dokumentaci archivovanou pod názvem firmy. Což je v našem případě LABORATORY ROOM s.r.o. Semčice. Dále mi řekla, že je lepší, když žádost posílají poštou, neboť e-mail musí být opatřen elektronickým podpisem, bez něhož nemohou žádosti vyhovět a datovka musí být osobní klientova a ne jeho kamaráda, známého nebo zaměstnavatele.

Dále vám posílám jak budu v lednu v ordinaci, abych mohla předávat výpisy a dokumentaci klientům, kteří se již přeregistrovali a mají žádost o předání zdravotní dokumentace od nového lékaře. Jednatelka firmy Laboratory mi oznámila, že 10.1.2024 přijede s krabicemi a pomůže mi do nich abecedně uskladnit dokumentaci a rovnou ji pak odveze na krajský úřad. V tento den už nebude možné klientům dokumentaci ani výpis předat. A o den později už o ni budou muset žádat přes kraj. Klienti mají strach, že jim nedají celou dokumentaci, že se někde ztratí atd. Nemusí se bát, bude uložena v krabicích a z nich ji budou na kraji vytahovat a celou posílat. Rozhodně nebudou dělat jen výpisy, na to tam nemají čas.

Další informace se týká klientů s neukončenou neschopenkou. Tito klienti, pokud se zatím nestihli přeregistrovat, mohou požádat o další vedení neschopenky jiného lékaře i bez registrace u něj, domluvit se s ním např. že to bude na přechodnou dobu než se někde zaregistrují. Nebo může převzít neschopenku odborník nebo specialista, ke kterému klient dochází. Např. má neschopenku na bolest zad a chodí na kontrolu i k neurologovi nebo ortopedovi, tak požádá jeho o přechodné vedení PN a vystavení lístku na peníze než sežene lékaře, který ho zaregistruje.

Klienti se často ptají, zda se musí ihned přeregistrovat, když by např. chtěli vyčkat do března, zda nebude v Dobrovici a v Semčicích nový lékař nebo chtějí v březnu odejít za MUDr. Křížkem do Nymburka. Odpověď je asi taková, že se zatím registrovat nemusí. Mohou vyčkat v případě, že mají dostatek léků nebo chodí k odbornému lékaři, který jim léky může napsat také, nebo jsou mladí a téměř nemarodí. Pokud by byl nějaký akutní problém musí je ošetřit kterýkoli lékař i bez registrace, vystavit recept na antibiotika při angíně, vystavit PN atd. Nemůže jim, ale udělat předoperační vyšetření, výpis, vystavit potvrzení k řidičáku, nebo udělat preventivní prohlídku. Jestliže někdo ví, že ho čeká operace nebo  má promaroděný téměř rok a bude žádat OSSZ o invalidní důchod apod. musí se zaregistrovat. U nového lékaře pak musí být tři měsíce, než se může přeregistrovat jinam. Při akutních obtížích mohou být ošetřeni také na urgentu nebo pohotovosti v nemocnici.

Hezký večer.

H.Horákováa. Novinky

ORDINACE SEMČICE

Dobrý den všem,

poslední informace ohledně naší ordinace je ta, že Firma Laboratory k 31.12.2023 ukončuje její provoz. Zdravotnická dokumentace pacientů je majetkem pojišťovny, proto jsme ze zákona povinni ji do 10ti dnů od ukončení činnosti odevzdat do archivu na kraj. Zde bude uložena a vydávána na žádost nového registrujícího lékaře.

Z pojišťovny nám poslali seznam lékařů, kteří registrují nové pacienty. Ten přikládám do přílohy.

Dle sdělení pana starosty z Dobrovice, stále trvá zájem o jejich ordinaci ze strany MUDr. Maryšky. Ten si v současné době zřizuje novou firmu, což není úplně jednoduchá záležitost a bude chvíli trvat, než vše potřebné zařídí. Pokud vše dobře půjde, je možné, že ordinaci v Dobrovici otevře k 1.2.2024. Zatím je to, ale vše v jednání, tak nepředbíhejme.

Paní starostka v Semčicích, se také snaží podniknout určité kroky k tomu, aby pan doktor Maryška případně zajížděl některé dny ordinovat do Semčic. Ale též je to zatím jen ve fázi jednání.

Pak se ozvala sestřička od MUDr. Borského s tím, že MUDr. Borský přislíbil od 1.1.2024 konečně otevřít svou pobočku v Dobrovici. Měla by tam jezdit ordinovat MUDr. Irina Babych, která tam ordinovala již dříve a jezdila i k nám do Semčic. Ještě musí promyslet ordinační hodiny. Začali se totiž k němu davově přihlašovat naši pacienti, kteří nemohou zůstat v lednu bez lékaře.

MUDr. Křížek je od 1.1.2024 zaměstnancem Městské nemocnice Nymburk, kde bude od 1.3.2024 spolu s MUDr. Fraškovou pracovat jako praktický lékař v nové ordinaci. V lednu a únoru ho čekají stáže po různých odděleních, které musí absolvovat před atestační zkouškou.

Já jsem ukončení činnosti ordinace oznámila nemocnici MB a upozornila je na příval pacientů na jejich urgent a pohotovost, protože než se přeregistrují nebudou mít jinou možnost lékařské pomoci při akutních obtížích.

 

H. Horáková

více...


a. Novinky

 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712 Nymburk

Cena vodného a stočného v roce 2024 Vážení odběratelé, na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., které se konalo 28.11.2023 bylo rozhodnuto, že cena pitné vody a vody odkanalizované od 1.1.2024, pro koncového spotřebitele

bude navýšena pouze o 2%, a to v důsledku zvýšení DPH z 10% na 12%.

Vyhlášená cena od 1.1.2024: cena vody pitné 1 m3 – 44,77 Kč (cena je uvedena včetně 12% DPH) cena vody odkanalizované 1 m3 – 68,88 Kč (cena je uvedena vč. 12% DPH) Další ceny (oddílné) pro koncového odběratele a provozovatele jsou uveřejněny na stránkách společnosti www.vak-nymburk.cz v sekci ceny.

Představenstvo a.s.index | 11-20 | předchozí | následující | Celkem 547 článků


Hlášení rozhlasu
Novinky na Úřední desce OÚ
Krátké textové zprávy
Krám
Krám je od 12.12.2017 minimálně do 22.12. 2017 zavřen z důvodu nemoci.

Učitelka do MŠ
MŠ Chudíř hledá učitelku s nástupem od 09/2017, více na úřední desce.

Elektrický proud
V pondělí 29.8.2016 nepůjde elektrický proud.

Starší zprávy
Kontaktní informace

Obecní úřad Chudíř
294 45 Chudíř 16
Telefon:
+420 733 436 966
e-mail: chudir@seznam.cz

Úřední hodiny:
čtvrtek 17.00 - 18.00 hodin

Starosta: Michal Vitmajer
Místostarostka: Zuzana Sluková

Bankovní spojení:
číslo účtu: 30927181/0100

Vyhledávání firem v naší obci
Ziveobce.cz
Předpověď počasí

Počasí
Předpověď pro: Chudíř

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz