a. Novinky

Ordinační hodiny - Semčice

 

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LABORATORY ROOM

Semčice 90, 29 446 Semčice

www.laboratoryroom.cz

ordinace@laboratoryroom.cz

tel.:326 388 121

 

PROVOZOVATEL

Laboratory Room, s.r.o.

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 09746323, vedená u Městského soudu v Praze C 341731

LÉKAŘ: MUDr. Jakub KŘÍŽEK

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.klaudianovanemocnice.cz

Oblastní nemocnice MB- recepce: 326 742 111

ORDINAČNÍ DOBA

PONDĚLÍ: 8:00- 14:00, odběry: 6:30-8:00

(odběry pouze po předchozím objednání, poslední odběr v 7:50)

8:00- 10:00 pro nemocné

10:00-11:00 telefonické konzultace

11:00-14:00 pro objednané (prevence, předoperační, administrativa…)

 

ÚTERÝ: 10:00-18:00

10:00-12:00 pro nemocné

12:00-14:00 telefonické konzultace

14:00-18:00 pro objednané ( prevence, předoperační, administrativa…)

 

STŘEDA: 6:00-14:00

6:00-9:00 pro objednané ( prevence, předoperační, administrativa…)

9:00-10:00 pro nemocné

10:00-11:00 telefonické konzultace

11:30- 14:00 Jabkenice (1. a 3. středa)

Ledce (2. a 4. středa)

 

ČTVRTEK: 8:00-14:00, odběry: 6:30 – 8:00

(odběry pouze po předchozím objednání, poslední odběr v 7:50)

8:00-10:00 pro nemocné

10:00-12:00 pro objednané ( prevence, předoperační, administrativa…)

12:00-14:00 telefonické konzultace

 

PÁTEK: 7:00-10:00 v ordinaci pouze sestra

lékař: 8:00- 10:00 telefonické konzultace ( mobil: 602 728 084)

 

Mimo pracovní dobu – Oblastní nemocnice MB

Tel.: 326 742 111

 a. Novinky

Drůbežárna Mírovka

 DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává

 

 

v pátek 2. června 2023 v 10:05 hod. u OÚ

 

kuřice hnědé, černé a bílé -  stáří 18 týdnů, cena 260 Kč/ks.

a

krůty - 6 týdnů, cena 350 Kč/ks.

Objednání (doporučujeme) je možné na tel.: 777 98 99 78 nebo drubezarna.mirovka@seznam.cz.
a. Novinky

Ordinace Semčice - dovolené

 LABORATORY ROOM s.r.o.

ORDINACE SEMČICE

DOVOLENÁ 2023:

17.-28.7.2023 (10 dní)

26.-27.10.2023 (2 dny)

27.-29.12.2023 (3dny)

Zástup:

MUDr. Radmila Hrušková ve svých ordinacích pouze po předchozím objednání.

Dobrovice: 326 398 254

Březno: 326 399 227

Případně pohotovost nebo urgentní příjem

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav:

tel.: 326 742 111a. Novinky

Čáry 2023

 a. Novinky

Polsko

 P O Z V Á N K A

 

OÚ Chudíř a MS ČČK Chudíř pořádají

v sobotu 27.5.2023 zájezd do Kudowy Zdroje v Polsku

 

Program:

- návštěva trhů, procházka do lázní a lázeňské kolonády, individuální program

- cestou zpět zastávky v Hořicích – možnost nákupu hořických trubiček

- zastávka ve městě Hořice, návštěva kavárny, restaurace

 

 

Odjezd: 6.30 hod. z Chudíře od autobusové zastávky, dále přes Jabkenice, Pěčice, Semčice,

Holé Vrchy, Kolomuty, směr Jičín

 

Odjezd domů : dle dohody

Cena : doprava pro obyvatele Chudíře, chataře a chalupáře zdarma, ostatní 200 Kč

Závazné přihlášky co nejdříve u pí Rakušanové na tel. čísle 721 143 144.a. Novinky

Prodej sazenic - Zahrádkáři Charvatce

 a. Novinky

Nebezpečný odpad

 Termín svozu nebezpečného odpadu v naší obci je určen na 18.3.2023 v 8.30 hod.

Tzn. že od pondělka 13.3.2023 je možné odpad soustředit u krámu, prosím neomezovat zásobování krámu.

Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

 

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

- elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory, sekačky, mikrovlnné trouby a zářivky bez obalu pouze zářivkové trubice. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované

- olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené

- drobné baterie a monočlánky

- lepenka, azbest, asfalt a pneumatiky nebereme

 

- plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme (toto není nebezpečný odpad)

Připomínám, že prostor je hlídán kamerou.a. Novinky

Ples SDH Chudíř

 a. Novinky

Loučeň-výběrové řízení

 Městys LOUČEŇ

Za Poštou 97
289 37 Loučeň IČ 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou@loucen.cz
Starostka městyse Loučeň vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
odborný/á referent/referentka – účetní obce
Místo výkonu: Úřad městyse Loučeň, Za Poštou 97, Loučeň
Pracovní poměr:
práce na plný pracovní úvazek (případně po dohodě možnost práce na zkrácený pracovní úvazek), na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, platová třída 8 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů), zařazení do platové třídy a stupně dle nejvyššího dosaženého vzdělání a praxe.
Termín nástupu: ihned, případně dle dohody.
Požadavky:
- úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou ekonomického směru);
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
- občan České republiky;
- aktivní znalost práce s PC (Windows, MS Office, Triada – modul účetnictví, spisová služba);
- orientace v právních předpisech
/zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (nakládání s majetkem obce),
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, …/
- odpovědnost a preciznost, schopnost samostatného řešení zadaných úkolů, důslednost při dodržování zákonů, aktivní a tvůrčí přístup k práci, schopnost učit se nové věci
- flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, vysoké pracovní nasazení
- bezúhonnost
- dobré komunikační schopnosti, výborná znalost českého jazyka
- řidičský průkaz skupiny B
Výhodou:
- praxe z obdobné pozice
- znalost anglického jazyka
- zkouška odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství.
Hlavní náplň práce:
- vyhotovení faktur a objednávek
- evidence majetku, závazků a pohledávek obce
- vymáhání poplatků, nezaplacených pokut a pohledávek
- provádění inventarizace majetku a závazků, pořizování majetku
- účtování vnitřních pokladen a majetku, součinnost s příjmovou agendou (vedení pokladny a výběr správních poplatků)
- účast na jednání finančního výboru a veřejných zasedáních zastupitelstva
- spolupráce při tvorbě právních předpisů – vyhlášky, vnitřní předpisy, směrnice
- spisová služba
- komplexní výkon matriční agendy, provádění vidimace a legalizace, zajišťování agendy CZECHPOINT
- příprava voleb, administrativa, jednání s občany a úřady.
Nabízíme:
- zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
- příjemné pracovní prostředí
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na stravování
- příspěvek FKSP na dovolenou/rekreaci, příspěvek na kulturu
- peněžní dary při životních výročích…atd.
Lhůta pro podání přihlášky: do 06.02.2023 do 17.00 h
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobyt
- číslo občanského průkazu
- telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.
K přihlášce doložte:
- profesní životopis (údaje o dosavadním zaměstnání s důrazem na odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností)
- originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s požadovanými doklady doručte v obálce označené :
„Výběrové řízení : referentka – účetní, neotevírat.“
osobně na podatelnu městyse Loučeň nebo poštou na adresu:
Městys Loučeň
Za Poštou 97
289 37 Loučeň
(rozhodující je datum doručení) do 17.00 h, 06.02.2023
Způsob výběru uchazeče:
- uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Po skončení osobních pohovorů bude výsledek písemně oznámen uchazečům.
- vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, případně nevybrat žádného uchazeče
- možnost vícekolového výběrového řízení (praktická zkouška odborných znalostí na daném úseku, prokázání znalostí práce s výpočetní technikou a základních znalostí v oblasti samosprávy)
- povinnost složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v dané oblasti + další vzdělávání v rozsahu a lhůtách dle zákona č. 312/2002 Sb.
- oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na elektronické úřední desce městyse, na webové stránce obce www.loucen.cz ,
- přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697.
Bližší informace k pracovní pozici podá starostka – Marta Peterková - 325 585 283
V Loučeni Marta Peterková dne 18.01.2023 starostka


a. Novinky

Vodné a stočné pro rok 2023

 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712 Nymburk

  

Cena vodného a stočného v roce 2023 

     Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., které se konalo 28.11.2022 bylo rozhodnuto, že je cena pitné vody a vody odkanalizované od 1.1.2023, pro koncového spotřebitele následující:  

 

cena vody pitné 1 m3 – 43,97 Kč (cena je uvedena včetně 10% DPH)

cena vody odkanalizované 1 m3 – 67,65 Kč (cena je uvedena vč. 10% DPH)                        

 

                                                                                 Představenstvo a.s.

 Novinky na Úřední desce OÚ
Krátké textové zprávy
Krám
Krám je od 12.12.2017 minimálně do 22.12. 2017 zavřen z důvodu nemoci.

Učitelka do MŠ
MŠ Chudíř hledá učitelku s nástupem od 09/2017, více na úřední desce.

Elektrický proud
V pondělí 29.8.2016 nepůjde elektrický proud.

Starší zprávy
Kontaktní informace

Obecní úřad Chudíř
294 45 Chudíř 16
Telefon:
+420 733 436 966
e-mail: chudir@seznam.cz

Úřední hodiny:
čtvrtek 17.00 - 18.00 hodin

Starosta: Michal Vitmajer
Místostarostka: Zuzana Sluková

Bankovní spojení:
číslo účtu: 30927181/0100

Vyhledávání firem v naší obci
Ziveobce.cz
Předpověď počasí

Počasí
Předpověď pro: Chudíř

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz