a. Novinky

Slavnostní zahájení provozu kanalizace

 Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce a firma VPK Suchý s.r.o. si Vás všechny, kteří mají realizovanou tlakovou kanalizaci, dovolují pozvat na slavnostní zahájení provozu a to 23.5. od 15,00 hod. Občerstvení (maso, pivo a limonády zdarma) zajištěno.a. Novinky

MS HOKEJ

 ZÍTRA JE HOSTINEC U ČERNŮ OTEVŘEN OD 16,00 HODINa. Novinky

Lístek o připojení

 Vážení spoluobčané,

do schránek dostanou Ti, kteří se již připojili, nebo se budou připojovat na tlakovou kanalizaci, lístek, který po připojení vyplňte a dejte do schránky obecního úřadu. Lístek je též ke stažení na úřadní desce.a. Novinky

Spuštění kanalizace

Vážení spoluobčané, je možné se připojit na kanalizaci. Po zapojení je nutno otevřít kulový ventil v jímce a zapnout elektriku ve skříňce.a. Novinky

Čáry 2015

 Vážení spoluobčané,

dne 30.4.2015 MS ČČK pro děti pořádá na místním hřišti od 17,00 hod.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Občerstvení zajištěnoa. Novinky

1.Máj

 Vážení spoluobčané,

blíží se 1. máj a již tradiční průjezd obcí alegorických vozů. Sraz 1.5.2015 v 9,00 hod. u krámu. Výzdobě strojů se meze nekladou.  a. Novinky

Pokus o otrávení

 Vážení spoluobčané,

minulý týden se někdo vědomě pokusil otrávit psa hození otrávených granulí zabalených do salámu na soukromý pozemek. Celá věc byla oznámena Policii ČR. Při této příležitosti jsme oznámili taktéž soustavné ničení dětského hřiště. Pro Policii připravujeme důkazní materiál pro obě kauzy. Věřím, že podobné činy jsou pouze výjímečnými činy duševně nevyzrálých jedinců. a. Novinky

Kominík 2015

 Vážení spoluobčané,

opět se nám blíží konec topné sezony a Obec chudíř pro Vás zajistila kominické služby.

Kdo má zájem v termínu 8.a 9.5.2015 může se prostřednictvím Emailu chudir@seznam.cz nahlásit, nebo osobně na OÚ v úředních hodinách.a. Novinky

Prosba

 Vážení spoluobčané, 

respektujte prosím uzavírky jednotlivých úseků místních komunikací. Firma VPK Suchý opravuje výkopy a neustále dochází k přejezdům nevyzrálého betonu. 

Děkujia. Novinky

Prodej dřeva

 Vážení spoluobčané,

v sobotu 28.3.2015 od 14,00 bude probíhat prodej dřeva těm, kteří ho mají objednané. 

Sraz v lese nad zastávkou.

 a. Novinky

 Vážení spoluobčané,

připomínám blížící se termín vystrojení jímek tlakové kanalizace a s tím související, z Vaší strany zřízený, přívod elektrické energie. (viz. článek níže). Kdo nebude mít připravený přívod, budou mu doúčtovány vícepráce za "marnou cestu" . Předem děkuji za hladký průběh této náročné akce.a. Novinky

Vypnutí el. proudu

Věc: Oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny

 V souladu s ustanovením § 25, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) Vám oznamujeme přerušení dodávky elektřiny v termínu a lokalitách:

Obec Chudíř ve dnech 17.03.2013 od 07:30 hod do 15:00 hod

Omezení nebo přerušení dodávky elektřiny bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu v souladu s ustanovením § 25, odst. 3 písm. d) energetického zákona za účelem provádění plánovaných prací na elektrickém zařízení. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o provedení nezbytných opatření na Vašem odběrném místě pro zamezení vzniku případných škod v důsledku omezení nebo přerušení dodávky elektřiny. P O Z O R! Vypnuté elektrické zařízení v době omezení nebo přerušení dodávky elektřiny je podle technických norem z hlediska bezpečnosti osob i majetku nutné považovat za zařízení pod napětím.a. Novinky

Nebezpečný odpad

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás informovat o termínu svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Tímto odpadem jsou barvy katalogové číslo 200127 a autobaterie katalogové číslo 200133. Nádoby, obsahující barvy či oleje, musí být uzavřené a nesmí z nich obsah unikat. Součástí svozu je zpětný odběr elektrozařízení a olejů. V režimu zpětného odběru převezmeme:

* elektrozařízení – lednice, mrazničky, zářivky, televizory, monitory, rádia, vysavače, ap. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované

* olej nádoby s olejem k převzetí musí být uzavíratelné a nesmí jevit žádné známky úniku oleje

Podmínky odvozu: 1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení musí být shromážděn předem v určený den na jednom místě, které je přístupné pro nákladní vozy o celkové tonáži – 25t / V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka odpadu. 2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti. /např. 200 l sudy oleje, nadměrné množství nádob od barev …/ 3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nebude odpad naložen a odvezen! Předmětem svozu jsou pouze uvedené nebezpečné odpady a zboží podléhající zpětnému odběru. Nakládku jiných odpadů lze smluvně dohodnout v jiném termínu.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na:

12.4.2015 od 10,00 do 10,15 hod.a. Novinky

Diakonie Broumov - sbírka

  

ؠؠDiakonie Broumov,

Ø sociální družstvo
Ø      Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie
ØVYHLAŠUJE
Ø          SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
Ø                    Letního a zimního oblečení /dámské,       pánské,dětské/
Ø                    Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Ø                      Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Ø                     Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Ø                    Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Ø                    Obuv – veškerou nepoškozenou
Ø                    Hračky – nepoškozené a kompletní
Ø                    Peří, péřové přikrývky a polštáře
Ø                    Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Ø                    Knihy
 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ø     ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
Ø     nábytek
Ø     znečištěný a vlhký textil
 
Sbírka se uskuteční :
 
dne:      od 23.2. do 1.3.2015
čas:       otvírací doba
 
místo:   Místní obchod (U čápa)
 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem (pytle jsou v obchodě k dispozici)
 
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 739 999 112
 


a. Novinky

Tlaková kanalizace

 Vážení spoluobčané,

s blížícím se termínem vystrojení šachet tlakové kanalizace čerpadlem a řídící jednotkou upozorňuji na nutnost zajištění přívodu el. energie. Čerpadlo má příkon cca 1,1 kW. V ideálním případě je třeba zajistit samosatně jištěný přívod kabelem 5x2,5. To znamená, že máte objekt vybaven proudovým chráničem. Pokud tomu tak není, je třeba zajistit kabelovou přípojku 4x2,5. V obou případech samostatně jištěný. Vývod kabelové přípojky je třeba připravit do místa plánovaného umístění řídící jednotky (skříňka cca 300x250 mm). Řídící jednotka by měla být umístěna max. 6m od šachty a na takovém místě, aby ji bylo možné denně pohledem zkontrolovat. Děkuji za včasnou přípravu přívodu. Pokud firma nebude moci jednotku připojit, připojí ji samozřejmě v náhradním termínu, ale za určitou finanční náhradu.  Novinky na Úřední desce OÚ
Krátké textové zprávy
Krám
Krám je od 12.12.2017 minimálně do 22.12. 2017 zavřen z důvodu nemoci.

Učitelka do MŠ
MŠ Chudíř hledá učitelku s nástupem od 09/2017, více na úřední desce.

Elektrický proud
V pondělí 29.8.2016 nepůjde elektrický proud.

Starší zprávy
Kontaktní informace

Obecní úřad Chudíř
294 45 Chudíř 16
Telefon:
+420 733 436 966
e-mail: chudir@seznam.cz

Úřední hodiny:
čtvrtek 17.00 - 18.00 hodin

Starosta: Michal Vitmajer
Místostarostka: Zuzana Sluková

Bankovní spojení:
číslo účtu: 30927181/0100

Vyhledávání firem v naší obci
Ziveobce.cz
Předpověď počasí

Počasí
Předpověď pro: Chudíř

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz