a. Novinky

Prodej dřeva

 Vážení spoluobčané,

v sobotu 28.3.2015 od 14,00 bude probíhat prodej dřeva těm, kteří ho mají objednané. 

Sraz v lese nad zastávkou.

 a. Novinky

 Vážení spoluobčané,

připomínám blížící se termín vystrojení jímek tlakové kanalizace a s tím související, z Vaší strany zřízený, přívod elektrické energie. (viz. článek níže). Kdo nebude mít připravený přívod, budou mu doúčtovány vícepráce za "marnou cestu" . Předem děkuji za hladký průběh této náročné akce.a. Novinky

Vypnutí el. proudu

Věc: Oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny

 V souladu s ustanovením § 25, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) Vám oznamujeme přerušení dodávky elektřiny v termínu a lokalitách:

Obec Chudíř ve dnech 17.03.2013 od 07:30 hod do 15:00 hod

Omezení nebo přerušení dodávky elektřiny bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu v souladu s ustanovením § 25, odst. 3 písm. d) energetického zákona za účelem provádění plánovaných prací na elektrickém zařízení. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o provedení nezbytných opatření na Vašem odběrném místě pro zamezení vzniku případných škod v důsledku omezení nebo přerušení dodávky elektřiny. P O Z O R! Vypnuté elektrické zařízení v době omezení nebo přerušení dodávky elektřiny je podle technických norem z hlediska bezpečnosti osob i majetku nutné považovat za zařízení pod napětím.a. Novinky

Nebezpečný odpad

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás informovat o termínu svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Tímto odpadem jsou barvy katalogové číslo 200127 a autobaterie katalogové číslo 200133. Nádoby, obsahující barvy či oleje, musí být uzavřené a nesmí z nich obsah unikat. Součástí svozu je zpětný odběr elektrozařízení a olejů. V režimu zpětného odběru převezmeme:

* elektrozařízení – lednice, mrazničky, zářivky, televizory, monitory, rádia, vysavače, ap. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované

* olej nádoby s olejem k převzetí musí být uzavíratelné a nesmí jevit žádné známky úniku oleje

Podmínky odvozu: 1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení musí být shromážděn předem v určený den na jednom místě, které je přístupné pro nákladní vozy o celkové tonáži – 25t / V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka odpadu. 2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti. /např. 200 l sudy oleje, nadměrné množství nádob od barev …/ 3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nebude odpad naložen a odvezen! Předmětem svozu jsou pouze uvedené nebezpečné odpady a zboží podléhající zpětnému odběru. Nakládku jiných odpadů lze smluvně dohodnout v jiném termínu.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na:

12.4.2015 od 10,00 do 10,15 hod.a. Novinky

Diakonie Broumov - sbírka

  

ؠؠDiakonie Broumov,

Ø sociální družstvo
Ø      Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie
ØVYHLAŠUJE
Ø          SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
Ø                    Letního a zimního oblečení /dámské,       pánské,dětské/
Ø                    Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Ø                      Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Ø                     Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Ø                    Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Ø                    Obuv – veškerou nepoškozenou
Ø                    Hračky – nepoškozené a kompletní
Ø                    Peří, péřové přikrývky a polštáře
Ø                    Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Ø                    Knihy
 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ø     ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
Ø     nábytek
Ø     znečištěný a vlhký textil
 
Sbírka se uskuteční :
 
dne:      od 23.2. do 1.3.2015
čas:       otvírací doba
 
místo:   Místní obchod (U čápa)
 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem (pytle jsou v obchodě k dispozici)
 
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 739 999 112
 


a. Novinky

Tlaková kanalizace

 Vážení spoluobčané,

s blížícím se termínem vystrojení šachet tlakové kanalizace čerpadlem a řídící jednotkou upozorňuji na nutnost zajištění přívodu el. energie. Čerpadlo má příkon cca 1,1 kW. V ideálním případě je třeba zajistit samosatně jištěný přívod kabelem 5x2,5. To znamená, že máte objekt vybaven proudovým chráničem. Pokud tomu tak není, je třeba zajistit kabelovou přípojku 4x2,5. V obou případech samostatně jištěný. Vývod kabelové přípojky je třeba připravit do místa plánovaného umístění řídící jednotky (skříňka cca 300x250 mm). Řídící jednotka by měla být umístěna max. 6m od šachty a na takovém místě, aby ji bylo možné denně pohledem zkontrolovat. Děkuji za včasnou přípravu přívodu. Pokud firma nebude moci jednotku připojit, připojí ji samozřejmě v náhradním termínu, ale za určitou finanční náhradu.  a. Novinky

Tlaková kanalizace

Vážení spoluobčané, dodavatel tlakové kanalizace firma VPK Suchý s.r.o. žádá všechny, kteří již mají osazenou šachtu, aby ji zaplavili alespoň z jedné 1/4 vodou. V několika případech došlo v vyzdvižení šachty spodní vodou což znamená komplikace nejen pro firmu ale i pro Vás.

Děkujia. Novinky

Hasičský ples

 SDH Chudíř Vás srdečně zve na:a. Novinky

Prodej známek na odpady

Vážení spoluobčané, ve středu 7.1.2015 bude zahájen prodej známek na popelnice. Známky je možné zakoupit také v sobotu 10.1.2015 od 9,00 - 11,00 hod. Dále pak v úředních hodinám Obecního úřadu každou středu od 18,00-19,00 hod. Připomínám možnost zakoupení známky na BIO odpad za 1000,-/rok.a. Novinky

Novoroční pochod

 Vážení spoluočané,

dovolujeme si Vás pozvat na 2.ročník Novoročního pochodu. Sraz je 1.1.2015 ve 13,00 na hřišti. občerstvení zajištěno.a. Novinky

Vánoce

 Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce.a. Novinky

Daň z nemovitosti

 Vážení spoluobčané,

připomínám povinnost uhradit daň z nemovitosti nejen ze zahrad a domů, ale i z Vámi vlastněných polí. Daň musí být uhražena do 31.1.2015. Daň Vám bude vrácena koncem roku 2015 společně s nájmem od Vašeho nájemce.a. Novinky

Rosvícení vánočního stromku

 Vážení spoluobčané,

při příležitosti 1.adventní neděle jsme připravili již tradiční slavnostní rosvícení vánočního stromku.

Uskuteční se dne 30.11.2014 od 17,30 hod.

Občerstvení zajištěno

 a. Novinky

Brigáda

 Vážení spoluobčané,

22.11.2014 se konná brigáda na úklid listí do kontejnerů, stavění vánočního stromu, douklizení dětského hřiště. Sraz v 9,00 u budovy Obecního úřadu. S sebou hrábě, kolečka.  Předem všem děkuji za účast. Občerstvení zajištěnoNovinky na Úřední desce OÚ
Krátké textové zprávy
Krám
Krám je od 12.12.2017 minimálně do 22.12. 2017 zavřen z důvodu nemoci.

Učitelka do MŠ
MŠ Chudíř hledá učitelku s nástupem od 09/2017, více na úřední desce.

Elektrický proud
V pondělí 29.8.2016 nepůjde elektrický proud.

Starší zprávy
Kontaktní informace

Obecní úřad Chudíř
294 45 Chudíř 16
Telefon:
+420 733 436 966
e-mail: chudir@seznam.cz

Úřední hodiny:
čtvrtek 17.00 - 18.00 hodin

Starosta: Michal Vitmajer
Místostarostka: Zuzana Sluková

Bankovní spojení:
číslo účtu: 30927181/0100

Vyhledávání firem v naší obci
Ziveobce.cz
Předpověď počasí

Počasí
Předpověď pro: Chudíř

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz