Vítejte na oficiálních stránkách Chudíře

Obec Chudíř je začleněna územně pod okres Mladá Boleslav a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Mladá Boleslav. Obec Chudíř se rozkládá asi patnáct kilometrů jihovýchodně od Mladé Boleslavi. Úředně žije v katastru této menší vesnice zhruba 190 obyvatel. альфа банк кредитка

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště, knihovna, klub, obchod se smíšeným zbožím a hostinec.

Vesnice Chudíř leží v průměrné výšce 240 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1318. Celková katastrání plocha obce je 312 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesátpět procent. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce.


Poslední vložené články:
a. Novinky

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

 a. Novinky

Poznej náš venkov - Pojedy

 MAS Svatojiřský les pořádá již tradiční akci

POZNEJ NÁŠ VENKOV

 

více...


a. Novinky

Pouťová zábava

 a. Novinky

Nebezpečný odpad

 Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás informovat o termínu svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. Těmito odpady jsou obaly od barev (katalogové číslo 200127) a autobaterie (katalogové číslo 200133).

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

* elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované

* olej

* drobné baterie a monočlánky

Podmínky odvozu:

1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude shromážděn předem na jednom místě, které je přístupné nákladní pro vozy. V určenou hodinu bude provedena jen nakládka.

2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.

3. Nebezpečný odpad lze za krám k rampě navážet od 26.9.2016.

4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

Termín svozu ve Vaší obci je určen na:                              2.10.2016 v  10.00 hoda. Novinky

Rybářské závody a rozloučení s létem

Rybářský spolek
"Petrův zdar"
pro děti do 15 let opět pořádá
 
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
 
budou se konat dne 27.8.2016 od 7,00 na obecním rybníku "U kravína"
zájemci se musí předem zaregistrovat do 19.8.2016 telefonem nebo SMS u Tomáš Gruse
na tel. čísle 720 310 952


a. Novinky

Horní - Dolní

 a. Novinky

Chudířský triatlon

 a. Novinky

Dopravní značení

 Vážení spoluobčané,

tento týden od 11.7. - 15.7.2016 bude probíhat instalace nového dopravního značení na místních a účelových komunikacích v obci.a. Novinky

Ulice ke hřišti-pokračování

 Vážení spoluobčané,

k anonymu jsme obdrželi ještě reakci v anonymu zmíněné osoby, se souhlasem dotčeného ji také uveřejňuji:

Vážené zastupitelstvo,

 

nejprve mi dovolte Vám všem poděkovat za práci, kterou ve svém volném čase pro obec vykonáváte a jak je vidět ze zveřejněného ANONYMU, tak i za psychickou odolnost proti neopodstatněným útokům.

Zveřejnění textu anonymu mne nejprve pobavilo, ale zlu se nemá ustupovat a tak Vás prosím o uschování dopisu a obálky tak, aby na něm a obálce zůstaly zachovány pachové stopy, DNA a i otisky prstů, neboť zvažuji podání trestního oznámení na Policii pro pomluvu na autorku dopisu.

 

S pozdravem

 

Miroslav Hercog

Chudíř 100

294 45 Jabkenicea. Novinky

Ulice ke hřišti

 Vážená ......,

vzhledem k tomu, že jste se nepodepsala, mám jedinou možnost jak reagovat, a to v tomto článku.

Je pravdou, že ulice "Ke hřišti" není ve stavu, v jakém si ji představuji, podepsal se na ní zub času, výkopové práce na kanalizaci a samozřejmě i stavební činnost Štolfových. Bohužel realizovali výkopové práce v nepříznivém počasí a jíl se roztahal po celé silnici. Na druhou stranu jsem si znovu potvrdil platnost dohody, kterou jsem se Štolfovými v zimě uzavřel a to, že obecní zelený pruh u jejich zahrady bude srovnán, doset trávou a osázen zelení. Nemám důvod nevěřit.

A ke stavu komunikace a její opravy, máme zpracován pasport komunikací a pro příští rok plánujem požádat o dotace na rekontrukci. Bohužel nejde vše najednou ani z finačních ani z časových důvodů.

Dále bych rád upozornil, že osočování z braní úplatků a vyhrožování přizváním televize určitě nepřispěje k vyřešení situace. Každému spoluobčanovi, chalupáři i chataři se maximálně snažíme vyjít vstříc a odpovídáme na každou položenou otázku s vyčerpávajícm vysvětlením všech souvislostí k danému problému.

Každý ví, kde mě, nebo kteréhokoli zastupitele najde a tudíž může klást otázky či dávat podněty osobně, ne formou anonymu.

Hezký den

Michal Vitmajer

P.S. text anonymu viz.   více...

více...


index | 1-10 | následující | Celkem 217 článků


Novinky na Úřední desce OÚ
Krátké textové zprávy
Elektrický proud
V pondělí 29.8.2016 nepůjde elektrický proud.

Pošta jabkenice
Pošta Jabkenice bude v pondělí 20.července 2015 otevřena ráno od 9:00 do 11:00 hodin a odpoledne od 14:20 do 16:30 hodin

Odpočet elektro
Vážení spoluobčané, dne 27.10.2014 bude ČEZ provádět odpočet elektroměrů.

Starší zprávy
Kontaktní informace

Obecní úřad Chudíř
294 45 Chudíř 16
Telefon:
+420 733 436 966
e-mail: chudir@seznam.cz

Úřední hodiny:
středa 18.00 – 19.00 hod.

Starosta: Michal Vitmajer
Místostarostka: Zuzana Sluková

Bankovní spojení:
číslo účtu: 30927181/0100

Vyhledávání firem v naší obci
Ziveobce.cz
Předpověď počasí

Počasí
Předpověď pro: Chudíř

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl