a. Novinky

Informace o cestování s dětmi do zahraničí

 a. Novinky

Sběr použitého textilu

 

Vážení spoluobčané,

 

od dnešního dne probíhá sběr použitého textilu a jiných potřeb do domácnosti. Věci můžete nosit do budovy Obecního úřadu v době provozu školky nebo úředních hodin Obecního úřadu. 

Svoz proběhne v týdnu od 25.-29.4.2016, do té doby můžete nosit.a. Novinky

Národní pouť LEDCE

Obec Ledce a osvětová beseda Ledce Vás zve na 71. národní pouť konanou dne 7.5.2016

více...


a. Novinky

Zápis do MŠ 2016

Mateřská škola Chudíř

Chudíř 16, 294 45 Jabkenice, IČ 71294210, telefon +420 601 355 922

___________________________________________________________________________

Zápis do mateřské školy Chudíř pro školní rok 2016/2017 

Datum: 10.5.2016

Čas:  13.00 – 15.30 hodin

Místo:  kancelář ředitelky školy

S sebou přineste:

* Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte pro šk. rok 2016/2017, potvrzenou od pediatra. (Žádost je ke stažení na webových stránkách obce Chudíř  http://chudir-ms.e-obec.cz/urednideska_zr.php?akce=showfile&id_section=1, nebo k dispozici přímo v MŠ Chudíř).

* Potvrzení o trvalém pobytu dítěte – výpis z evidence obyvatel obecního úřadu dané obce.

Ředitelka Mateřské školy Chudíř stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b), zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Děti budou přijímány v tomto pořadí:

1. Děti jeden rok před zahájením povinné školní docházky a s odloženou školní docházkou.

2. Děti s trvalým bydlištěm v obci Chudíř.

3. Děti s trvalým bydlištěm v obcích Jabkenice a Charvátce.

4. Všechny ostatní děti seřazeny dle data narození, od nejstaršího po nejmladší.

Mateřské školy jsou zřizovány pro děti zpravidla od tří let. Tomuto věku jsou uzpůsobeny podmínky i program vzdělávání. Dítě je přijímáno za stejných podmínek, jako děti starší. Rodiče, kteří požadují přijetí mladšího dítěte, by měli zvážit, zda je dítě pro docházku do mateřské školy dostatečně vyspělé, schopné vzdělávání podle školního vzdělávacího programu mateřské školy a bezpečně zvládá základní hygienické návyky. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny vyvěšením na okně Mateřské školy Chudíř dne 31.5.2016 od 9,00 do 16,00 hodin. Prosím rodiče všech dětí, které se řízení zúčastní, aby se zároveň zastavili v ředitelně pro rozhodnutí. Děkuji. Jana Ottová, ředitelka  

Pokud se zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit, domluví se s ředitelkou školy, (tel. +420 601 355 922), na náhradním termínu. Pokud tak neučiní, nebude na pozdější přihlášky brán zřetel.a. Novinky

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečných odpadů z naší obce. Tj: odvoz lednic, praček, televizorů, monitorů a dalších drobných elektrospotřebičů, autobaterií, znečištěných obalů od barev apod., olejů a zářivek je naplánován na 17.4.  v 10.00h. 

Součástí svozu je přeprava elektrospotřebičů a výrobků podléhajících zpětnému odběru kromě pneumatik. 

Odpad můžete dávat k rampě u krámu.a. Novinky

Ukliďme svět

Vážení spoluobčané,

připojíme se k akci "Ukliďme svět", kterou pořádá MS Charvatce. Vytipovali úklid remízku pod Chudíří ve směru na Rejšice. Akce se koná 16.4.2016 od 8,30 hod. Sraz účastníků je před budovou Obecního úřadu Chudíř.

Občerstvení zajištěnoa. Novinky

Čištění hrobů

 Vážení spoluobčané,

kdo vlastní hrobku v Jabkenicích a má zájem o její vyčištění, bude probíhat v pátek 25.3.2016 mezi 10,00 a 11,00 hod. Cena je 70,- Kč za metr čtvereční.a. Novinky

Řehtání

 Děti a rodiče,

začátek řehtání je v 16,00 hod. u krámu. Přijďte dřív, aby se mohlo provést zapsání. a. Novinky

Dětské maškarnía. Novinky

Deponie suti a BIO odpadu

 Vážení spoluobčané,

s platností od 20.3.2016 bude "písák" otevřen vždy v neděli od 14,00 - 16,00 hod.

Vozit můžou "Chudířáci" a místní chataři a chalupáři.

Každý náklad bude prohlédnut a bude určeno místo vykládky.

Po vyložení nákladu ho každý rozhrne, aby se "netvořili kupičky"

Děkujia. Novinky

Informace Finančního úřadu

 

Informace
Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mladé Boleslavi
k období podávání daňových přiznání k daním z příjmů      fyzických osob.
Rozšířené úřední hodiny (pracoviště v Mladé Boleslavi i v Mnichově Hradišti):
v pracovní dny od 21. března do 1. dubna 2016
pondělí – pátek  = 8,00 – 18,00 hodin
Rozšířený provoz pokladny ( pracoviště v Mladé Boleslavi):
v pracovní dny od 21. března do 1. dubna 2016
pondělí - čtvrtek = 8,00 – 11,30 a 12,30 – 15,30 hodin
pátek, 1.4.2016 = 8,00 – 12,00 hodin
Tiskopisy daňového přiznání včetně příloh a pokynů jsou k dispozici na všech finančních úřadech a jejich územních pracovištích a na  www.financnisprava.cz. Zde lze nalézt i další informace k problematice daní.
Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz.
Od 1.3.2016 lze využít k placení daně z příjmů fyzických osob daňovou složenku, která je bez poštovního poplatku a lze s ní zaplatit na pobočkách České pošty, s.p.. Tato složenka je k dispozici na pobočkách České pošty a také na všech finančních úřadech a na jejich územních pracovištích.
Daň je možné také zaplatit bezhotovostně převodem z bankovního účtu. Informace na www.financnisprava.cz. , Daně a pojistné - Placení daní.
V období od 15. března do 1. dubna 2016 lze získat informace k problematice daně z příjmů fyzických osob na informačních telefonních linkách:
234 009 219 a 326 713 341.


a. Novinky

Jarní slavnosti - Loučeňa. Novinky

Oprava chodníků

 Vážení spoluobčané,

v nejbližší době budou zahájeny práce na opravě chodníků v tomto rozsahu:

- od Košvancovy stodoly ke Grusům

- od Jiřího Velechovského k Eduardu Netušilovi

Dále bude opravena cesta k chatám ( u Volemanů) a upravena a odvodněna cesta u Miroslava Beneše.

Předem se omlouváme za komplikacea. Novinky

Pozvánka

 Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři,

dovoluji si  Vás pozvat na posezení se zastupiteli, které se koná dne 11.3.2016 (pátek)od 18,00 hod.

v hostinci U Černů.

 

Dále navazuje oblíbené promítání výborného horolezce Petra Maška (Misky)

vstupné dobrovolné

více...


a. Novinky

Cirkus v Chudíři

 Vážení spoluobčané,

 
cirkus Rudolf Berousek opouští natrvalo své zimoviště v Chudíři a ve spolupráci s Obcí Chudíř pro Vás připravil představení za velmi zvýhodněné vstupné 100,- Kč/osobu.
Představení se koná dne 13.3.2016 od 15,00 hod. na hřišti v Chudíři.
Děkujeme, a přejeme Cirkusu Rudolf Berousek hodně úspěchů.


Novinky na Úřední desce OÚ
Krátké textové zprávy
Krám
Krám je od 12.12.2017 minimálně do 22.12. 2017 zavřen z důvodu nemoci.

Učitelka do MŠ
MŠ Chudíř hledá učitelku s nástupem od 09/2017, více na úřední desce.

Elektrický proud
V pondělí 29.8.2016 nepůjde elektrický proud.

Starší zprávy
Kontaktní informace

Obecní úřad Chudíř
294 45 Chudíř 16
Telefon:
+420 733 436 966
e-mail: chudir@seznam.cz

Úřední hodiny:
čtvrtek 17.00 - 18.00 hodin

Starosta: Michal Vitmajer
Místostarostka: Zuzana Sluková

Bankovní spojení:
číslo účtu: 30927181/0100

Vyhledávání firem v naší obci
Ziveobce.cz
Předpověď počasí

Počasí
Předpověď pro: Chudíř

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl